Informacje o produkcie

Pracujesz w górnictwie?

Odpowiadasz za bezpieczeństwo pracowników lub mienia?

Ubezpiecz swoją odpowiedzialność !
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób zaliczonych do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu, za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych oraz pokrycie mandatów, kar i strat powstałych w wyniku zawieszenia w czynnościach.Partnerem programu jest:Kontakt

Menedżer produktu
Grzegorz Góra
tel. 501 491 163
e-mail: grzegorzg@cabroker.pl

Broker prowadzący
Ireneusz Kasperski
tel. 32 219 77 37
e-mail: irekk@cabroker.pl

Asystent produktu
Magdalena Górny
tel. 501 324 790
e-mail: magdalenag@cabroker.pl

Carbo Asecura S.A.
Centrala firmy
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel: 032 219 63 12
fax: 032 219 77 37
e-mail: biuro@cabroker.pl

Biuro Regionalne w Pszczynie
ul. Rymarska 2
43-200 Pszczyna
tel. 032 212 81 00

Biuro Obsługi Ubezpieczeń w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Sobieskiego 48
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 032 215 10 10
Copyright © 2003 - 2018 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl